fbpx Fiduciarni račun | LON

Kaj je fiduciarni račun?

 

 

Fiduciarni denarni račun odvetnika/odvetniške družbe je poseben transakcijski račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba ločeno od poslovnega računa zbira sredstva svojih strank.

Fiduciarni račun za odvetnike in odvetniške družbe morajo skladno z 9.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu (ZOdv-C) odpreti odvetniki in odvetniške družbe, in sicer pred vpisom v imenik odvetnikov. Odvetniški zbornici Slovenije morajo predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi o vodenju tovrstnega računa.

Na njem se zbirajo sredstva, s katerimi odvetnik razpolaga v svojem imenu in za račun tretjih oseb (strank). Zato mora biti tak račun ločen od osnovnega transakcijskega računa odvetnika.
 

 

 

Značilnosti računa

 

 • izplačila so v evrih, prekoračitev stanja na tem računu pa ni mogoča
 • sredstva na tem računu se obrestujejo enako kot denarna sredstva na vpogled in so last oseb, ki so sredstva vplačala (deponentov) oziroma upravičencev
 • sredstva na računu je možno vezati v depozit
 • obveznosti iz naslova obračunanih nadomestil za storitve plačilnega prometa poravnavate mesečno na podlagi računa
 • za vaš račun v LONu skrbi bančni skrbnik računa, ki vam da vsa potrebna navodila in nasvete

 

 


Dokumentacija, potrebna za otvoritev računa za odvetnike

 

 • vloga za odprtje fiduciarnega računa
 • podpisni karton
 • izpis iz poslovnega registra AJPES
 • davčna/identifikacijska številka za DDV
 • potrdilo ali odločba o vpisu v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev)
 • vprašalnik za ugotavljanje tuje politično izpostavljene osebe
 • potrdilo davčnega organa, pri katerem je odvetnik vpisan v davčni register, da nima neporavnanih obveznosti

 

 


Dokumentacija za odvetniške družbe

 

 • vloga za odprtje fiduciarnega računa
 • podpisni karton
 • izpisek iz sodnega registra oziroma overjena kopija izpiska iz sodnega registra(izpisek ne sme biti starejši od 3 mesecev)
 • izpis iz poslovnega registra AJPES
 • davčna/identifikacijska številka za DDV
 • potrdilo davčnega organa, pri katerem je odvetniška družba vpisana v davčni register, da nima neporavnanih obveznosti

 

 

Odpiranje fiduciarnega računa pri LONu je brezplačno.
 

Aktualne cene storitev najdete na povezavi.

 

 

Obrazci

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odprtje fiduciarnega računa za odvetnika

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odprtje fiduciarnega računa za odvetniško družbo

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Podpisni karton - odvetnik

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Podpisni karton - odvetniška družba

Želim odpreti Fiduciarni račun!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti