fbpx LON

Kaj je Euribor

Euribor je kratica za Euro Interbank Offered Rate, oziroma Euro medbančno obrestno mero. Euribor temelji na povprečni obrestni meri, po kateri si panel evropskih bank med seboj posoja denar. V omenjenem panelu so banke, ki na evropskem finančnem trgu opravijo največ posla. Slovenskih bank v tem panelu ni.

 

Kako se določi Euribor

Pri izračunu Euriborja se sicer ne upoštevajo vse pridobljene obrestne mere, pač pa petnajst odstotkov najnižjih in petnajst odstotkov najvišjih obrestnih mer izločijo. Za izračun služi preostalih 70 odstotkov obrestnih mer, iz katerih izračunajo povprečje in ga zaokrožijo na tri decimalke. Euribor je praviloma določen in objavljen vsak dan ob 11:00 uri po Srednjevropskem času.

 

Zakaj je pomemben Euribor

Euribor je pomemben, ker nudi osnovo za izračun finančnih produktov. Poznamo tudi Libor, ki se pa od Euriborja loči po tem, da mu za osnovo služi povprečje obrestnih mer, po katerih si izbrane banke posojajo denar na londonskem finančnem trgu.

 

Podatki o vrednostih referenčne obrestne mere EURIBOR so pridobljeni na javni spletni strani http://www.euribor-rates.eu

6 mesečni EURIBOR v obdobju enega leta
6 mesečni EURIBOR v obdobju desetih let
3 mesečni EURIBOR v obdobju enega leta
3 mesečni EURIBOR v obdobju desetih let