Uprava Hranilnice Lon

 
 

dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave

Bojan Mandič, član uprave

Nadzorni svet Hranilnice Lon

 
 
 • mag. Srečko Kenda, predsednik nadzornega sveta
 • mag. Branka Remškar, namestnica predsednika 
 • Janez Jelovšek, član nadzornega sveta 
 • dr. Robert Ličen, član nadzornega sveta 
 • Janko Medja, član nadzornega sveta 

Organizacijska struktura

 
 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Organizacijska struktura Hranilnice LON

Vodje poslovnih enot

 
 

Tatjana Jenko, vodja Poslovne enote Kranj

 • 04 28 00 721  

Marta Urbančič Rombo, vodja Poslovne enote Grosuplje

 • 01 32 05 515

Aleksandar Karać, vodja Poslovne enote Ljubljana

 • 01 32 05 505 

Janez Leskovšek, vodja Poslovne enote Celje

 • 03 62 05 535 

Rudi Žeslin, vodja Poslovne enote Novo mesto

 • 07 62 02 585

Aleš Mijatovič, vodja Poslovne enote Velenje

 • 03 62 05 542

Aleš Mesner, vodja Poslovne enote Nova Gorica

 • 05 62 05 555 

Matjaž Majcan, vodja Poslovne enote Maribor

 • 02 62 00 525

Robert Žerjav, vodja Poslovne enote Brežice in Poslovalnice Krško

 • 07 62 02 575

Jana Kalan, vodja Poslovne enote Škofja Loka

 • 04 28 00 795

Maja Kapš, vodja Poslovne enote Domžale

 • 01 32 09 595

Zvonka Marhat, vodja Poslovne enote Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem

 • 02 62 17 255

Maksimiljan Robič, vodja Poslovalnice Ruše

 • 02 62 17 295
 

 

Etični kodeks 

 
 

 

Hranilnica ima sprejet Kodeks etičnih in strokovnih standardov.

 

V njem so določena temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi organi hranilnice in zaposleni, tako v poslovnem in osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Kodeks etičnih in strokovnih standardov Hranilnice LON