fbpx LON

SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV

 

Uprava hranilnice LON d.d, Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje 44. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo dne 29.05.2023 ob 10.00 uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.

 

Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

 

 

* * Ocena primernosti kandidata za člana nadzornega sveta g. Jureta Mikuža je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

 

 

Informacije za delničarje in vlagatelje