LON team
 
 

 

LON team sestavljamo vsi zaposleni v LONu. Smo mlad kolektiv, pripravljen na spremembe in učenje. 

 

Smo drugačni

Upamo stopiti iz množice in strankam ponuditi alternativne možnosti poslovanja.

Ponujamo pametne rešitve

Do vsake stranke smo individualni in ji svetujemo, kaj bo najboljše v njenem danem primeru.

Poznamo raznolikost
Vedno se trudimo se izboljšati obstoječe in izvajati nove izdelke in storitve. Strankam želimo olajšati njihovo bančno poslovanje, zato ji vedno ponudimo kakšen nov produkt, ki bi jo utegnil zanimati.

Gradimo na odnosih
Gradimo na odnosu s strankami. Vedno ponudimo še kakšen dodaten nasvet in z veseljem odgovorimo na vsa dodatna vprašanja. Stranka naj ima občutek, da je dobila več kot to, po kar je prišla.

Plujemo strateško
Aktivno si prizadevamo za strateško partnerstvo.
Več glav več ve.
Iščemo partnerje v fintechu, da bi prehiteli konkurenco

 

LONovci na poletnih bančnih igrah v Poreču.

 

Uprava LONa
 
 

 

dr. Imre Balogh, predsednik uprave

Imre Balogh je predsednik uprave LONa. Opravil je doktorat iz ekonomije na univerzi Corvinus v Budimpešti in se kasneje izobraževal na univerzi v Sussexu, univerzi Debrecem ter Wharton in na poslovni šoli Harvard. V svoji karieri je zasedal kar nekaj članstev v odborih, vključno s položaji predsednika oziroma generalnega direktorja. Svoje znanje o financah trenutno predaja naprej študentom poslovne šole Corvinus.

 

Mitja Muhič, član uprave

Mitja Muhič je član uprave LONa. Diplomiral je iz ekonomije na Mariborski Ekonomski poslovni fakulteti, nekaj izobraževanj je opravil tudi v tujini (Avstrija, Nemčija) na področju managementa, revizije in informatike. Odličen plavalec, tenisač in govorec 5 jezikov se v prostem času rad ukvarja s športom in fotografijo. 

Organizacijska struktura
 
 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Organizacijska struktura LONa

Nadzorni svet LONa
 
 
Vodje poslovnih enot
 
 
Tatjana Jenko, vodja Poslovne enote Kranj   04 28 00 721  
Marta Urbančič Rombo, vodja Poslovne enote Grosuplje 01 32 05 515
Rudi Žeslin, vodja Poslovne enote Novo mesto 07 62 02 585 
Janez Leskovšek, vodja Poslovne enote Celje 03 62 05 535 
Robert Žerjav, vodja Poslovne enote Brežice 07 62 02 575
Aleš Mijatovič, vodja Poslovne enote Velenje 03 62 05 542
Tomaž Jesenek, namestnik vodje Poslovne enote Maribor 02 62 00 525
Maja Kapš, vodja Poslovne enote Domžale 01 32 09 595
Zvonka Marhat, vodja Poslovne enote Slovenj Gradec  02 62 17 255

   

Etični kodeks
 
 

LON ima sprejet Kodeks etičnih in strokovnih standardov.

 

V njem so določena temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi organi hranilnice in zaposleni, tako v poslovnem in osebnem odnosu do strank, sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev ter naravnega in družbenega okolja. 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Kodeks etičnih in strokovnih standardov LONa