Hranilnica LON d.d., Kranj

Dovoljenje:  Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev
Sedež:   Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Telefon:  (04) 28-00-777
Telefaks: (04) 28-00-726
Poravnalni račun:  SI56 0100 0000 6000 018 (medbančne transakcije)
Transakcijski račun: SI56 6000 0000 6000 006
Matična številka: 5624908
ID za DDV:  SI40451372
Šifra dejavnosti: 65.122
SWIFT: HLONSI22
Spletni naslov: www.lon.si 
Elektronska pošta:  info@lon.si

 

Delovni čas

Delovni čas vseh poslovalnic LON je med 8.30 in 12.00 ter 13.00 in 16.30 uro vsak delovnik od ponedeljka do petka.
 
*Delovni čas za poslovanje s pravnimi osebami v poslovni enoti Kranj je od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.