Certifikat Družini prijazno podjetje
 
 

Ponosni smo, da smo v letu 2013 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Slavnostna prireditev je potekala 12. decembra v Cankarjevem domu v Ljubljani, na kateri je Ekvilib Inštitut podelil osnovne certifikate 26 novim podjetjem in organizacijam, med katerimi je tudi Hranilnica LON.

 

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja organizacije in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

 

Skozi svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih smo v hranilnici določili in uresničili izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja smo, s pomočjo zunanjega svetovalca, določili načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
 

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, smo pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Po treh letih je potrebno oceniti, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi.

 

Sprejeli smo 14 ukrepov, za katere vemo, da bodo še bolj doprinesli k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in h kakovostnejšemu ter učinkovitejšemu preživljanju prostega časa:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi 
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti
 7. Otroški časovni bonus - vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Korporativno prostovoljstvo
 13. Oglaševanje enakih možnosti
 14. Otroci v organizaciji/podjetju   

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

druzini_prijazno-osnovni.jpg          logotip_ess_slo.jpg

LON team
 
 

LON team je način udejanjanja naših želja po izboljšanju samega sebe, naših želja po učenju in naših želja po spreminjanju sveta na boljše. S pomočjo druženja, kulturnih, športnih in izobraževalnih aktivnosti osebno rastemo, odkrivamo in povečujemo svoj osebni in službeni potencial; skupno pa skrbimo za graditev zaupanja strank v našo hranilnico. 

Družbena odgovornost
 
 

Uspeh podjetja ni samo logična posledica uresničevanja planov, dobre strategije ali uspešne prodaje; vedno je potrebna socialno-družbena komponenta, ki se izraža predvsem v zmožnosti poslušanja potreb skupnosti in razvoj družbenega okolja.


Tega se v Hranilnici LON zavedamo, zato z donacijami in sponzorstvi podpiramo različne projekte na kulturnem, športnem in predvsem na humanitarnem področju. Podpiramo kar nekaj projektov, pri tem pa poskušamo izbirati projekte, ki jim lahko namenimo večletno pozornost. Če se spomnimo samo nekaterih: Smo večletni pokrovitelj Tedna slovenske drame v Kranju in tradicionalnega Božično – Novoletnega koncerta Gimnazije Kranj. Ob vsakem odprtju nove poslovne enote pa določen znesek namenimo tudi lokalni humanitarni organizaciji ali kateri od javnih ustanov.