Strategija
 
 

Strategija 2019-2022 predstavlja ključne razvojne usmeritve LONa. Povzetek strategije se nahaja na tej povezavi.

Vizija
 
 

Naša vizija je razviti se v najbolj zaželeno bančno inštitucijo v Sloveniji. 

 

To bomo dosegli:

  • z visokimi standardi poslovanja,
  • z učinkovitim operativnim in korporativnim upravljanjem,
  • s pravočasnim zaznavanjem in prilagajanjem spremembam in zaznavanjem ter izkoriščanjem poslovnih priložnosti,
  • z uporabo sodobnih bančnih tehnologij in tržnih kanalov,
  • s kakovostnimi naložbami in s sprejemljivo izpostavljenostjo tveganjem.

Tako bomo zagotavljali primeren dolgoročen ekonomski donos delničarjem ob upoštevanju najvišjih standardov poslovne etike in zadovoljstva ter osebne rasti zaposlenih in širše družbene odgovornosti v okoljih našega poslovanja.

Poslanstvo
 
 

Ključen razlog našega obstoja je zadovoljstvo naših strank, kar pomeni zagotavljanje hitrih in učinkovitih bančnih storitev. Pomeni izpolnjevanje želja strank ter njihovih sanj in vizij za prihodnost. Še več, pomeni sprejemanje naših strank, to je prebivalcev in malega gospodarstva, da postajajo naši partnerji, ki bodo svojim družinskim članom, prijateljem in poslovnim partnerjem z navdušenjem pripovedovali o naših odličnih bančnih storitvah z Ljubeznivo Osebno Noto.

Finančne storitve LONa
 
 

LON na podlagi dovoljenja Banke Slovenije in Zakona o bančništvu (ZBan-2) opravlja bančne in finančne storitve, dodatne in druge finančne storitve ter pomožne storitve, kakor tudi druge posle, ki jih lahko opravlja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi:

 

1.  sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev,

2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:

potrošniške kredite,
hipotekarne kredite,
odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);

4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;

6. izdajanje garancij in drugih jamstev;

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

z instrumenti denarnega trga,
s tujimi plačilnimi sredstvi v okviru menjalniškega poslovanja, trgovanje za svoj račun.

13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb;

14. oddajanje sefov;

15. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih.