fbpx LON

Življenje je že preveč zapleteno, da bi ga zapletali še s kompliciranim bančnim poslovanje. Zato v LONu verjamemo v enostavno, razumljivo in prijazno bančništvo. 

 

Verjamemo, da s prenovljeno strategijo, ki jo najdete na tej povezavi, v LONu obračamo nov list. Z upoštevanjem LONovih vrednot, najvišjih standardov poslovne etike in zadovoljstva, osebne rasti zaposlenih in širše družbene odgovornosti v okoljih našega poslovanja, bomo zagotavljali primeren dolgoročen ekonomski donos vseh deležnikom.