fbpx Pravni pogoji / Disclaimer | LON

Disclaimer Hranilnica LON

 

SAMO NASLOVNIKU! 

To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge (v nadaljevanju sporočilo) so zaupne narave oziroma predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku (naslovnikom). Če niste naslovnik tega sporočila ali oseba, pooblaščena za sprejem naslovnikove pošte, oziroma če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja, mu sporočilo vrnete ter ga uničite. Kakršnakoli nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje, nadaljnje razpošiljanje vsebine sporočila ali njegovega dela je izrecno prepovedano. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče Lona d. d., prav tako ta tudi ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Elektronsko sporočilo je pregledano z antivirusnim programom.

 

ONLY FOR THE INTENDED RECIPIENT! 

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of the company.
E-mail message is scanned by Anti-Virus Software.