fbpx LON
Ugodno financiranje podjetniški kreditov s SID banko
Datum objave:
5. Februar 2016

V sodelovanju s SID banko smo pripravili novo vrsto ugodnih podjetniških kreditov, in sicer za samostojne podjetne ter mikro, mala in srednje velika podjetja z bonitetno oceno B in C.

 

Krediti so namenjeni za financiranje:

 

 • naložbenih projektov (opredmetena osnovna sredstva podjetja in neopredmetena osnovna sredstva),
 • tekoče poslovanje (nakup materiala in/ali trgovskega blaga, plačilo storitev in plače zaposlenih),

      če ti izdatki:

 • niso nastali po 31.12.2014 in ne več kot 12 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe,
 • so nastali za potrebe procesov, ki jih kreditojemalec opravlja na področju Republike Slovenije.

 

Pogoji:

 

 • Kreditirajo se samostojni podjetniki (s.p.) in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja) z bonitetno oceno B in C, ki na dan pridobitve kredita:
  • podjetje ali podjetnik ni v težavah;
  • na dan oddaje vloge za pridobitev kredita nimajo neporavnanih davčnih obveznosti.
 • Maksimalna višina kredita je 50.000,00 EUR.
 • Odplačilna doba je od 12 mesecev do 84 mesecev.
 • Stroški odobritve kredita in obrestna mera se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil in Sklepom o obrestnih merah hranilnice.
 • Kreditiranje 100 % vrednosti primernih izdatkov.


Za več informacij se oglasite v eni izmed naših poslovalnic ali direktno kontaktirajte vodjo poslovne enote.