fbpx Sodelovanje s SPS | LON
Sodelovanje s SPS
Datum objave:
23. Februar 2016

Hranilnica LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom RS omogoča možnost pridobitve garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2016).

 

Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo:

  • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
  • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
  • izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  • ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest,
  • spodbujanje zasebnih vlaganj,
  • krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu

 

Postopek pridobitve:

  1. Podjetje obišče poslovno enoto hranilnice in zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a.
  2. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa hranilnice se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a.
  3. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

Za več informacij in odgovore na morebitna vprašanja se obrnite na vodjo poslovne enote vam najbližje poslovne enote Hranilnice ali na spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada.