Cenejše pridobivanje bančnega kredita!

 

LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom RS omogoča možnost pridobitve garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019).

 

 

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

 

Podjetjem je tako omogočeno:

 • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
 • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
 • izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj,
 • krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Obrestna mera, ročnost in višina garancije se oblikuje glede na starost podjetja, inovativnost projekta in glede na dejavnost po klasifikaciji dejavnosti:

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

 • za MSP 5+ je 6 mesečni EURIBOR + 0,90%, s 60 % garancije sklada
 • za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR + 0,65 %, s 80 % garancije sklada

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

 • 6 mesečni EURIBOR+ 0,65 %, s 80 % garancije sklada

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

 • 6 mesečni EURIBOR+ 1,15 %, s 60 % garancije sklada

 

Ročnost kreditov za

 • obratna sredstva je do 5 let, z možnim moratorijem na odplačilo glavnice
 • osnovna sredstva je do 10 let, z možnim moratorijem na odplačilo glavnice

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

 

Postopek pridobitve

Podjetje obišče LONovo poslovno enoto in zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa LONa se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

 

             

 

Za več informacij in odgovore na morebitna vprašanja se obrnite na vam najbližjo poslovno enoto LONa ali na spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada.

 

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).

Želim več informacij o kreditu!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti