Za hitro pomoč vašemu poslovanju smo pripravili proTURBO kredit. Postopek pridobitve je izredno hiter in enostaven, saj ni potrebno predložiti računovodskih izkazov oz. drugih dokumentov. Kreditna sposobnost se ugotavlja na podlagi rednih mesečnih prilivov iz dejavnosti, zadolženost kreditojemalca oz. poroka pa se preverja v podatkovnih zbirkah (SISBON) in SISBIZ.

 

Vlogo za kredit izpolnite elektronsko in pošljite na e-naslov turbo@lon.si ali jo pošljite našim bančnim svetovalcem

 

Izplačilo kredita je v istem dnevu. proTURBO kredit je namenjen tako komitentom kot tudi nekomitentom.

 

Kreditni pogoji

 

KOMITENTI

NEKOMITENTI

Znesek kredita

6.000,00 EUR

6.000,00 EUR

Število obrokov

do vključno 36

do vključno 36

Obrestna mera (nominalna, letna)

5,55%

6,66%

Strošek odobritve

2 % od zneska kredita, vendar ne manj kot 50 EUR

2,5 % od zneska kredita, vendar ne manj kot 50 EUR

Premija za tveganje

3 % od zneska kredita

4 % od zneska kredita

Vodenje kredita

3,50 EUR/mesec

3,50 EUR/ mesec

Zavarovanje kredita

  • Poroštvo podjetnika oz. zakonitega zastopnika
  • 3 bianco menice z dvema meničnima izjavama
  • Poroštvo podjetnika oz. zakonitega zastopnika
  • 5 bianco menice z dvema meničnima izjavama

 

Potrebna dokumentacija

 

Kreditojemalec

 

Porok

Izpolnjena vloga za kredit

Podpis na vlogi za kredit

Veljavni osebni dokument

Veljavni osebni dokument

zadnjih 6 mesečnih izpiskov iz vseh odprtih računov: priporočljivo je original, ožigosan s strani banke, (lahko izpis iz elektronske banke)

zadnji 3 mesečni izpiski osebnega računa

(lahko izpis iz elektronske banke)

 

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Vloga za odobritev turbo kredita

Vlogo za kredit izpolnite elektronsko in pošljite na e-naslov turbo@lon.si ali jo pošljite našim bančnim svetovalcem. Nekomitenti poleg vloge priložite še potrebne bančne izpiske, ki so lahko izpisani iz elektronske banke. Druge dokumentacije ne potrebujete.