Premostite finančne težave

Za premostitev trenutnih finančnih težav vam LON s svojo ponudbo kreditov pomaga doseči vaše poslovne cilje. Kratkoročni kredit za podjetja je predviden za tekoče poslovanje.
 
Kredit praviloma vrnete ob njegovi zapadlosti. Pred tem se lahko dogovorite za ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti kredita. Tako višina kredita kot obrestna mera se določita glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja in kakovost zavarovanja.

 

Za pridobitev kredita v LONu potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • osnovne podatke o podjetju, višini kredita in dobi plačevanja,
 • izpis iz sodnega registra,
 • obvestilo o razvrstitvi po dejavnostih Zavoda RS za statistiko,
 • kopijo kartončka deponiranih podpisov,
 • bilanco stanja in uspeha za zadnji dve poslovni leti,
 • podatke o solventnosti,
 • davčno številko.

 

Oblike zavarovanja:

 • porok obrtnik,
 • porok drugo podjetje,
 • porok občan,
 • menica z menično izjavo,
 • vrednostni papirji,
 • odstop terjatev,
 • depozit
 • druge oblike zavarovanja.

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).