fbpx Garancijska shema za Dolenjsko | LON

Objavljen je razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2021.

 

Tudi letos sodelujemo pri razpisu garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko.

 

 

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah.

 

Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI NA RAZPIS?

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja s sedežem v občinah Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

 

 

POGOJI

Posojilo lahko krije do največ 90% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva.

 

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:

  • garancije iz sredstev GSD za ugodna posojila bank:
  • za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20% obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo)-linija GSD-investicije);
  • za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oz. iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti - linija GSD-obratna sredstva),
  • za nove zaposlitve oz. samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje)
  • za predfinanciranje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (linija GSD-predfinanciranje projektov) in
  • ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RC NM iz sredstev GSD.

 

Med vsemi sodelujočimi bankami imamo v LONu najugodnejšo obrestno mero.

 

BANKA OBRESTNA MERA

LON d.d.

6 mesečni EURIBOR + 1,50 %

NLB d.d. 6 mesečni EURIBOR + 1,55 %
Delavska hranilnica d.d. 6 mesečni EURIBOR + 1,55 %

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite v naši poslovni enoti Novo mesto na Glavnem trgu 28 v Novem mestu (07 620 25 80, novomesto@lon.si) oziroma:

  • Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Miljana Balaban, tel. 07/ 33 72 987
  • Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/ 89 50 610
  • na spletni strani RC Novo mesto

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Razpis je odprt do 31.03.2022. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).

Želim več informacij!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti