Za večje naložbe in investicije v razvoj vam nudimo dolgoročni kredit za podjetja. Glavnica kredita se vrača v enakih mesečnih obrokih, ponujamo vam možnost odloga plačila, obresti pa se plačujejo mesečno na osnovi obračuna.

 

Tako višina kredita kot obrestna mera in ročnost se določijo glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja in kakovost zavarovanja.

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ).