fbpx Sodelovanje s SPS | LON

Cenejše pridobivanje bančnega kredita!

 

LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom RS omogoča možnost pridobitve garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2023).

 

 

Produkt P1 plus 2023 je namenjen lajšanju dostopa do virov financiranja tako za investicijske projekte kot za zagotavljanje likvidnosti v podjetjih.
 

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
  • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

 

Obrestna mera, ročnost in višina garancije se oblikuje glede na starost podjetja, inovativnost projekta in glede na dejavnost po klasifikaciji dejavnosti:

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

  • MSP 5+ : 6 mesečni EURIBOR + 0,60 %, 60 % garancije Sklada
  • MLADI MSP: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %, 80 % garancije Sklada

 

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

  • MSP 5+ in MLADI MSP : 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %, 80 % garancije Sklada

 

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  • MSP 5+ in MLADI MSP : 6 mesečni EURIBOR + 0,85 %, 60 % garancije Sklada

 

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

 

 

Postopek pridobitve

Podjetje obišče LONovo poslovno enoto in zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo SPS-a. Na podlagi pogojnega pozitivnega sklepa LONa se podjetje prijavi na javni razpis SPS-a. V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje.

 

             

 

Za več informacij in odgovore na morebitna vprašanja se obrnite na vam najbližjo poslovno enoto LONa ali na spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada.

 

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).

Želim več informacij o kreditu!

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti