fbpx Limit na poslovnem računu | LON

Limit na poslovnem transakcijskem računu je oblika kredita, ki omogoča negativno stanje na tem računu v okviru dogovorjenega zneska. Tako vam limit omogoča večjo porabo sredstev, ki so sicer na voljo na vašem poslovnem računu.

 

Limit je namenjen financiranju občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev. Črpate ga v želeni višini, in sicer takrat, ko ga dejansko potrebujete.

 

Obresti se praviloma zaračunavajo samo na črpani del limita.

 

Veljavnost dogovorjenega limita na transakcijskem računu traja do enega leta.

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBONSISBIZ).