fbpx Financiranje poslovanja | LON

Ko pridobivanje sredstev za poslovanje ni več problem

LON lahko na več načinov podjetjem priskoči na pomoč pri financiranju poslovanja. Limit na poslovnem računu je oblika kredita, ki omogoča negativno stanje na poslovnem transakcijskem računu.

 

Za premostitev trenutnih finančnih težav LON nudi Kratkoročni kredit, za večje naložbe in investicije v razvoj podjetja pa so na voljo dolgoročni krediti.

 

S prodajo terjatev LONu lahko pridobite likvidna sredstva pred dospelostjo vaših terjatev in se izognete morebitnim izgubam zaradi neplačila vaših kupcev.

 

Garancija LONa je samostojna obveza LONa o povrnitvi morebitne škode nastala zaradi neizpolnitve obveze dolžnika.

 

LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom omogoča možnost pridobitve ugodnejšega kredita s subvencionirano obrestno mero pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih ali srednje velikih podjetij.