Ko pridobivanje sredstev za poslovanje ni več problem

Hranilnica Lon lahko na več načinov podjetjem priskoči na pomoč pri financiranju poslovanja. Limit na poslovnem računu je oblika kredita, ki omogoča negativno stanje na poslovnem transakcijskem računu.

 

Za premostitev trenutnih finančnih težav Hranilnica LON nudi Kratkoročni kredit, za večje naložbe in investicije v razvoj podjetja pa so na voljo dolgoročni krediti.

 

Potrdila o vlogi, oziroma certificirani depoziti so namenjena podjetjem, ki imajo presežke denarnih sredstev in so prosto prenosljiva standardizirana oblika vezanih depozitov. Vpišejo jih lahko izključno pravne osebe z ročnostjo najmanj eno leto. Najnižja vrednost vpisanega potrdila o vlogi znaša 20 tisoč evrov.

 

S prodajo terjatev hranilnici lahko pridobite likvidna sredstva pred dospelostjo vaših terjatev in se izognete morebitnim izgubam zaradi neplačila vaših kupcev.

 

Garancija Hranilnice LON je samostojna obveza hranilnice o povrnitvi morebitne škode nastala zaradi neizpolnitve obveze dolžnika.

 

Hranilnica LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom omogoča možnost pridobitve ugodnejšega kredita s subvencionirano obrestno mero pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih ali srednje velikih podjetij.