Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj,

sklicuje 34. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj, ki bo v Kranju, dne 9.7.2018 ob 15. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. 

 

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES-a.

 

Celoten sklic skupščine na spletni strani hranilnice vključuje naslednje priloge:

 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Sklic 34. skupščine hranilnice

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Gradivo za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Letno poročilo LONa 2017 

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Prijavnica za delničarje

Obrestne mere za varčevanja in depozite - december 2015

Dopolnitev dnevnega reda skupščine