fbpx Dolgoročni kredit za podjetja | LON

Premostite finančne težave vašega podjetja!

 

 

Za večje naložbe in investicije v razvoj vam nudimo dolgoročni kredit za podjetja. Glavnica kredita se vrača v enakih mesečnih obrokih, ponujamo vam možnost odloga plačila, obresti pa se plačujejo mesečno na osnovi obračuna. Tako višina kredita kot obrestna mera in ročnost se določijo glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja in kakovost zavarovanja.

 

 

Za pridobitev kredita v LONu potrebujete naslednjo dokumentacijo

 

 • osnovne podatke o podjetju, višini kredita in dobi plačevanja,
 • izpis iz sodnega registra,
 • obvestilo o razvrstitvi po dejavnostih Zavoda RS za statistiko,
 • kopijo kartončka deponiranih podpisov,
 • bilanco stanja in uspeha za zadnji dve poslovni leti,
 • podatke o solventnosti,
 • davčno številko.

 

 

 
Oblike zavarovanja

 

 • porok obrtnik,
 • porok drugo podjetje,
 • porok občan,
 • menica z menično izjavo,
 • vrednostni papirji,
 • odstop terjatev,
 • depozit
 • druge oblike zavarovanja.

 

 

Skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, LON pred sklenitvijo kreditnega posla opravi vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij (SISBON, SISBIZ).