fbpx Sporočilo za javnost | LON
Sporočilo za javnost
Datum objave:
9. Februar 2024

V izogib napačnim razlagam medijskih prispevkov vas seznanjamo, da LON v minulih letih dosega stabilni razvoj poslovanja, beležimo stabilno rast prihodkov iz poslovanja. Kazalci poslovanja banke kažejo na rast in krepitev stabilnosti. LON je kapitalsko in likvidnostno trdna banka, konec leta 2023 je kapitalska ustreznost znašala skoraj 20%, likvidnostni količnik je prav tako visoko nad regulatornimi zahtevami. Primerjava s Factor banko, ki je bila v času bančne sanacije deležna izrednih ukrepov Banke Slovenije, je neutemeljena in popolnoma neprimerna.

 

Naše sodelovanje z Banko Slovenije in njihovimi službami je strokovno, vse ugotovitve Banke Slovenije ob izvedenih rednih nadzorih smo v predvidenih rokih obravnavali in ustrezno ukrepali. Banka Slovenija v okviru svojih nadzornih aktivnosti redno pregleduje poslovanje bank in hranilnic, tudi LONa. LON ni imel in nima izrednega pregleda poslovanja s strani Banke Slovenije, ki bi bil povezan s kreditom, ki se omenja v medijskih prispevkih.. V konkretnem primeru nadzorniškega pregleda je šlo za redni pregled s področja kreditnega tveganja na splošno. V zvezi z izpostavljenimi pomanjkljivostmi, ki jih povzemajo medijski prispevki na podlagi uradnih razkritij na spletni strani Banke Slovenije, pojasnjujemo, da so bile vse pomanjkljivosti iz odredbe odpravljene. Banka Slovenije je LONu tudi že v decembru 2023 izdala odločbo o odpravljenih pomanjkljivostih, pri čemer pa odločbe o odpravljenih pomanjkljivostih niso predmet javne objave na spletni strani Banke Slovenije. Omenjen redni nadzorniški postopek je tako že zaključen. Da LON izboljšuje vse vidike poslovanja je Banka Slovenija ugotovila tudi v okviru rednega letnega ocenjevanja tveganj, ki se izvaja v okviru t.i. SREP procesa. Banka Slovenije je v okviru navedenega procesa LONu tako tudi znižala oceno tveganosti in znižala kapitalsko zahtevo za letošnje leto.

 

V LONu z ustreznimi kreditnimi pogoji in z ustreznimi zavarovanji kreditov dosledno varujemo kreditni portfelj in stabilnost banke. Posojila odobravamo izključno na podlagi ustrezne ocene kreditne sposobnosti in na podlagi ustreznih zavarovanj. Zaradi zaupnosti osebnih in bančnih podatkov ter varovanja poslovnih skrivnosti, kar nam nalagajo zakonski predpisi, ne moremo in ne smemo razkrivati podrobnosti in komentirati individualnih poslov. Vsi podatki o predmetnem kreditu niso javno dostopni in brez njih ni mogoče priti do utemeljenih, celovitih zaključkov. Zagotovimo lahko, da je bila pri predmetnem kreditu zagotovljena kreditna sposobnost in ustrezna višina ter vrsta zavarovanj. Kakršnakoli drugačna javna obravnava v zvezi s predmetnim kreditnim razmerjem je zato brezpredmetna in se od nje popolnoma ograjujemo.

 

Uprava LONa d.d.

Posvetujte se z nami in uredili vam bomo najbolj prijazno rešitev za vaše cilje.
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema sestanka:
E-pošta:
Opombe:
S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti
* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Želim povratno informacijo:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti

* obvezni podatki
Izberi poslovno enoto:
Ime in priimek: *
Telefonska številka:
Tema:
E-pošta:
Opombe:


S klikom na gumb Potrdi se strinjate, da bomo vaše osebne podatke obravnavali zgolj za namene sestanka/povpraševanja/klica. Več o zasebnosti si lahko preberete v Splošnih pogojih zasebnosti