intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
Varčevanja-depoziti
pixel
pixel

Varčevanja in depoziti

Varčevanje denarja

Oplemenitite svoja finančna sredstva ter izpolnite zastavljene cilje. Izberite varno in donosno varčevanje denarja.

 

Zakaj bi pustili denar ležati doma, ali pa na osebnem računu, kjer se obrestuje po nizki obrestni meri. Izkoristite varčevanje denarja pri Hranilnici Lon. Hranilnica Lon Vam nudi vrsto rešitev za donosno varčevanje denarja glede na vaše potrebe in želje. Sami odločate kako dolgo in koliko boste varčevali, mi pa Vam strokovno svetujemo pri vaših odločitvah. 

 

Oblike varčevanja denarja

  • Posebna ponudba depozitov - posebna depozitna ponudba z odlično obrestno mero.
  • Varčevalno knjižico, ki smo jo v hranilnici poimenovali varčevanje Zlata rezerva.
  • Varčevanje PLUS s kombinacijo pologov in poljubnim številom mesecev razpolaganja sredstev.
  • Rentno varčevanje - naložba za prihodnost; poljubni mesečni pologi, stimulativne obrestne mere, trajanje varčevanja vsaj 5 let.
  • Zlati Lon - ponudba odličnega dolgoročnega obrestovanja Vaših sredstev; vezava za najmanj 1 leto, za vsako leto varčevanja 0,10 odst. točke dodakta k obrestni meri.
  • Lonijevo varčevanje - za mlade varčevalce do 15. leta starosti, s posebnimi obrestnimi merami in številnimi presenečenji.


 Jamstvo za vloge

 

Obresti na depozite

Nenamensko vezana sredstva v EUR 

skupaj – letna 
nad 1 mesec (nad 31 dni – 60 dni)0,01 % 
nad 2 meseca (nad 61 dni – 90 dni)0,03 % 
nad 3 mesece (nad 91 dni – 180 dni) 0,07 % 
nad 6 mesecev (nad 181 dni – 270 dni)0,18 %                     *mesečno 
nad 9 mesecev (nad 271 dni – 365(6) dni)0,25 %                izplačilo obresti 
nad 12 mesecev (nad 365(6) dni)0,55 %                         0,55 % 
nad 24 mesecev0,80 %                         0,80 %
nad 36 mesecev0,90 %                         0,85 %
nad 60 mesecev1,20 %                         1,05 %

* V primeru da stranka želi mesečni pripis obresti se obrestna mera glede na ročnost zmanjša, kar se določa individualno. 

 

Posebna depozitna ponudba

skupaj – letna 
Vroči depozit - nad 12 mesecev *0,70 % 

Depozit 3 x 6 - nad 6 mesecev ***

0,20 %
Depozit 3 x 3 - nad 3 mesece ***0,15 %

* Ponudba velja za nove komitente ali obstoječe depozitarje, ki odprejo v hranilnici osebni račun ter nanj prenesejo prihodke (plača ali pokojnina). Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. 

** Posebna ponudba velja za nove in obstoječe depozitarje ali komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Akcija velja do preklica.

*** Posebna ponudba velja za nove in obstoječe depozitarje ali komitente. Akcija ne izključuje paketa dobrodošlice ali ostalih ugodnosti za nove komitente, z izjemo ugodnosti, ki so povezane s povečevanjem OM. Dodatni pribitki na OM tako niso mogoči. Akcija velja do preklica. Depozit se sklene za 6 mesecev in se nato dvakrat avtomatsko podaljša po vsakič 6 mesecev (skupna doba 18 mesecev). Depozitar lahko avtomatsko podaljševanje vsakič prekine skladno s pogoji depozitne pogodbe. 

 

Varčevalna hranilna knjižica

ZLATA REZERVA

 
nad 30 dni0,05 % 

 Minimalni znesek vezave 200,00 EUR. 

 

Varčevanje PLUS

  
nad 1 leto0,75 % 
nad 2 leti1,10 %  
nad 3 leta1,20 % 

 

Varčevanje ZLATI LON

  
nad 12 mesecev (nad 21.000 EUR do 34.999 EUR)0,55 % 
nad 12 mesecev (nad 35.000 EUR navzgor)0,60 %  
nad 24 mesecev (nad 21.000 EUR do 34.999 EUR)0,60 % 
nad 24 mesecev (nad 35.000 EUR navzgor)0,65 % 
nad 36 mesecev (nad 21.000 EUR do 34.999 EUR) 0,65 %
nad 36 mesecev (nad 35.000 EUR navzgor)0,70 %

Navedene obrestne mere za produkt ZLATI LON ne vsebujejo bonusa. Depozitarji za ročnosti nad 24 in 36 mesecev prejmejo ob izteku varčevanja še vrednostni zlatnik.

 

LONIJEVO Varčevanje

  
nad 11 mesecev0,60 %
nad 22 mesecev0,85 %  
nad 33 mesecev0,95 %  

Vezave sredstev za otroke do dopolnjenega 15. leta 

 

RENTNO VARČEVANJE

(linearni način obrestovanja – nominalna obrestna mera)

  
mesečni pologi nad 5 let2,10 %
mesečni pologi nad 10 let

2,30 %

enkratni polog nad 10 let nad 2.000 EUR  

                                         nad 20.000 EUR 

2,10 %

2,20 %   

Dane obrestne mere veljajo za Rentna varčevanja, sklenjena po 23.11.2015 dalje. 

 

Hranilnica sprejema depozite, če posamezni depozit znaša najmanj 200,00 EUR.

Depoziti se obrestujejo na linearen način.

Predčasna razvezava brez privolitve hranilnice ni možna.


pixel
pixel
pixel