intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel
obrestne meretarifebankomati

Obrestne

mere

Tarife

Splošni

pogoji

   
delovni časposlovalniceinformativni izračun

Delovni

čas

Poslovalnice

Informativni

izračun

 
 

 

pixel

Zgodovina Hranilnice Lon

Poslovanje z občani

Hranilnica LON je s svojim poslovanjem pričela leta 1992 v poslovni enoti v Kranju, danes pa z bilančno vsoto preko 210 mio EUR in poslovanjem v 14 poslovnih enotah po večini slovenskih regij predstavlja privlačno in bogato donosno alternativo poslovnim bankam.

 

Hranilnica LON je bila ustanovljena z željo po odličnem oplemenitenju prihrankov varčevalcev in namenom spodbujanja k dolgoročnejšemu varčevanju. Večino naše bilančne vsote danes predstavlja poslovanje z občani. Zbrani depoziti in hranilne vloge občanov so najkakovostnejši vir financiranja vsake finančne inštitucije.

 

Zajamčena varnost vlog

V Hranilnici LON znamo to ceniti in v zameno nudimo stimulativne obrestne mere ob zajamčeni varnosti. Enako kot v poslovnih bankah so tudi v hranilnici vaše vloge zavarovane, jamstvo je tudi skrbno poslovanje hranilnice. Le to je tudi pod budnim nadzorom Banke Slovenije, saj ima hranilnica že od vsega začetka licenco Banke Slovenije za svoje poslovanje. Hranilnica vseskozi skrbi tudi za ustrezno kapitalsko ustreznost in likvidnost poslovanja.

 

Vodimo osebne račune

Poleg že omenjenih storitev: vodimo osebne račune fizičnih oseb, poslovne račune pravnih oseb, obrtnikov, podjetnikov in društev, fiduciarne račune za odvetnike in odvetniške družbe, vodimo osebne račune z možnostjo dvigovanja gotovine na bančnih avtomatih, imamo lastno plačilno kartico Activa MasterCard, nudimo potrošniške in stanovanjske kredite, kredite za obrtnike in podjetnike, opravljamo plačilni promet, nudimo elektronsko bančništvo za fizične in pravne osebe - osebni in poslovni eLON, hranimo razne vrednosti v sefih, opravljamo menjalniške posle po konkurenčnih dnevnih tečajih, nudimo plačilni promet s tujino za komitente hranilnice. Konkurenčne obrestne mere tako za depozite kot kreditno poslovanje, predvsem pa hiter servis in fleksibilnost sta razloga, da se krog naših komitentov nezadržno širi.

 

Skrbimo za pravne osebe

Stopamo v korak s časom, a obenem se zavedamo pomena trdnih temeljev poslovanja ter potrebe po zagotavljanju varnosti in donosnosti za naše komitente. Nudimo elektronsko bančništvo, poslujemo s kartičnimi produkti, obenem pa gradimo na osebnem odnosu z našimi strankami. Hranilnica ima licenco tudi za poslovanje z vsemi pravnimi osebami na območju Slovenije. Poleg klasičnih bančnih storitev hranilnica lahko danes ponudi vsem pravnim osebam storitve faktoringa, izdaje garancij, storitve s področja analize podatkov o kreditni sposobnosti pravnih oseb in posredovanja pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov. Z omenjenimi storitvami hranilnica še dodatno dopolnjuje svojo ponudbo na področju servisiranja pravnih oseb, ki jim na ta način lahko ponudi celovito bančno storitev.

 

Dovoljenje Banke Slovenije

Hranilnica je izpolnila vse kadrovske, organizacijske in druge pogoje za opravljanje novega plačilnega prometa. Domači, SEPA in mednarodni plačilni promet v domovini, vključno z odpiranjem in vodenjem transakcijskih računov, tako za pravne osebe kot za samostojne podjetnike opravlja hranilnica, ki je za to vrsto storitve pridobila tudi dovoljenje Banke Slovenije.

 

V vseh letih poslovanja uspešno sodelujemo s številnimi podjetji, organizacijami, občinami, skladi (razpisi), zvezami, sindikati, zadrugami, zbornicami, zavarovalnicami, SPIZ-om, ki so nam že zaupali svoja sredstva, mi pa smo jih kot hranilniška hiša znali in tudi odlično oplemenitili. Dokazali smo, da je možno obstati v slovenskem bančnem prostoru navkljub vse močnejšemu konkurenčnemu okolju in vedno večjih zahtevah komitentov. Številne ovire in omejitve, ki so nas v prvem desetletju omejevale pri poslovanju, so s sprejemom nove bančne zakonodaje in prilagoditvijo evropski uniji odpadle, tako, da danes lahko trdimo, da Hranilnica LON nudi vse bančne storitve kot ostale banke v Sloveniji.

 

 

Mejniki

25.01.1992 - Ustanovitev hranilnice v Kranju

01.01.1995 - Pripojitev hranilnice Magro Grosuplje k Hranilnici LON

oktober 1996 - Odprtje nove poslovne enote Postojna

oktober 1997 - Odprtje nove poslovne enote v Ljubljani

september 2000 - Odprtje nove poslovne enote v Celju

december 2000 - Izdaja mednarodne plačilne kartice Eurocard Mastercard (EC/MC)

februar 2002 - Začetek delovanja elektronskega bančništva za pravne osebe in s.p.

oktober 2002 - Odprtje nove poslovne enote v Novem mestu

november 2002 - Vključitev prvega bankomata hranilnice v bankomatsko mrežo

marec 2003 - Odprtje izpostave v Velenju

junij 2003 - Migracija na osebne račune fizičnih oseb in izdaja debetne kartice Ba Cirrus Maestro

oktober 2004 - Odprtje nove poslovne enote v Novi Gorici

januar 2005 - Odprtje nove poslovne enote v Velenju

februar 2006 - Odprtje nove poslovne enote v Mariboru

februar 2006 - Začetek delovanja elektronskega bančništva za fizične osebe

november 2006 - Odprtje prenovljene poslovne enote v Celju

januar 2007 – Uvedba nove valute in vključitev sistem TARGET
november 2007 – Vključitev v TARGET2
avgust 2007 - Odprtje nove poslovne enote v Brežicah
december 2007 – Obeležitev in praznovanje 15.letnice Hranilnice LON
januar 2008 – Vključitev v sistem SEPA

julij 2009 - Uvedba novih plačilnih kartic Activa Maestro in Activa MasterCard

januar 2010 - Uvedba novih poslovnih kartic Activa MasterCard

junij 2010 - Odprtje nove poslovne enote v Škofji Loki

september 2010 - Prenova spletne strani www.lon.si

april 2012 - Nova spletna strani za otroke www.mojloni.si 

maj 2012 – Obeležitev in praznovanje 20. letnice Hranilnice LON

december 2012 - Uvedba novih poslovnih kartic Activa Maestro

januar 2013 - Odprtje nove poslovne enote v Domžalah 

december 2013 - Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje

april 2014 – Servisiranje in kreditiranje etažnih lastnikov

avgust 2014 – Odprtje nove poslovne enote v Ravnah na Koroškem

avgust 2014 – Odprtje nove poslovne enote v Slovenj Gradcu

september 2014 - Odprtje nove poslovne enote v Rušah

januar 2015 - Zaprtje poslovne enote v Postojni

 

 

Zaposleni hranilnice

Število zaposlenih v Hranilnici LON in pregled po izobrazbeni strukturi. Pregled na zadnji dan v letu.

Leto izobrazbe /stopnja

VIII.

VII.

VI.

V.

1992

 

2

-

3

1993

 

2

-

4

1994

 

2

1

4

1995

 

2

2

10

1996

 

2

3

12

1997

 

3

3

14

1998

 

3

2

15

1999

 

2

3

15

2000

 

2

4

16

2001

 

2

4

16

2002

 

6

5

18

2003

 

9

4

18

2004

 

12

4

21

2005

 

13

2

25

2006

 

14

6

24

2007

1

17

6

28

2008

3

18

7

30

2009

2

19

7

29

2010

2

20

7

30

2011

2

21

7

33 

2012

3

25

9

32

2013 

3

33 

11 

29 


pixel
pixel
pixel