intranet

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

pixel
pixel
pixel
pixel
obrestne meretarifebankomati

Obrestne

mere

Tarife

Splošni

pogoji

   
delovni časposlovalniceinformativni izračun

Delovni

čas

Poslovalnice

Informativni

izračun

 
 

 

pixel

Hranilnica LON je s svojim poslovanjem pričela leta 1992 v poslovni enoti v Kranju, danes pa z bilančno vsoto preko 200 mio EUR in poslovanjem v 12 poslovnih enotah po večini slovenskih regij predstavlja privlačno in bogato donosno alternativo poslovnim bankam. Hranilnica LON je bila ustanovljena z željo po odličnem oplemenitenju prihrankov varčevalcev in namenom spodbujanja k dolgoročnejšemu varčevanju.

 

Večino naše bilančne vsote danes predstavlja poslovanje z občani. Zbrani depoziti in hranilne vloge občanov so najkakovostnejši vir financiranja vsake finančne inštitucije. V Hranilnici LON znamo to ceniti in v zameno nudimo stimulativne obrestne mere ob zajamčeni varnosti. Enako kot v poslovnih bankah so tudi v hranilnici vaše vloge zavarovane, jamstvo je tudi skrbno poslovanje hranilnice. Le to je tudi pod budnim nadzorom Banke Slovenije, saj ima hranilnica že od vsega začetka licenco Banke Slovenije za svoje poslovanje. Hranilnica vseskozi skrbi tudi za ustrezno kapitalsko ustreznost in likvidnost poslovanja.

 

Poleg že omenjenih storitev:

  • vodimo osebne račune fizičnih oseb, poslovne račune pravnih oseb, obrtnikov, podjetnikov in društev, fiduciarne račune za odvetnike in odvetniške družbe,
  • vodimo osebne račune z možnostjo dvigovanja gotovine na bančnih avtomatih,
  • imamo lastno plačilno kartico Activa MasterCard,
  • nudimo potrošniške in stanovanjske kredite,
  • kredite za obrtnike in podjetnike,
  • opravljamo plačilni promet,
  • nudimo elektronsko bančništvo za fizične in pravne osebe - osebni in poslovni eLON,
  • hranimo razne vrednosti v sefih,
  • opravljamo menjalniške posle po konkurenčnih dnevnih tečajih,
  • nudimo plačilni promet s tujino za komitente hranilnice.


Konkurenčne obrestne mere tako za depozite kot kreditno poslovanje, predvsem pa hiter servis in fleksibilnost sta razloga, da se krog naših komitentov nezadržno širi. Stopamo v korak s časom, a obenem se zavedamo pomena trdnih temeljev poslovanja ter potrebe po zagotavljanju varnosti in donosnosti za naše komitente. Nudimo elektronsko bančništvo, poslujemo s kartičnimi produkti, obenem pa gradimo na osebnem odnosu z našimi strankami.

 

Hranilnica ima licenco tudi za poslovanje z vsemi pravnimi osebami na območju Slovenije. Poleg klasičnih bančnih storitev hranilnica lahko danes ponudi vsem pravnim osebam storitve faktoringa, izdaje garancij, storitve s področja analize podatkov o kreditni sposobnosti pravnih oseb in posredovanja pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov. Z omenjenimi storitvami hranilnica še dodatno dopolnjuje svojo ponudbo na področju servisiranja pravnih oseb, ki jim na ta način lahko ponudi celovito bančno storitev. Hranilnica je izpolnila vse kadrovske, organizacijske in druge pogoje za opravljanje novega plačilnega prometa. Domači, SEPA in mednarodni plačilni promet v domovini, vključno z odpiranjem in vodenjem transakcijskih računov, tako za pravne osebe kot za samostojne podjetnike opravlja hranilnica, ki je za to vrsto storitve pridobila tudi dovoljenje Banke Slovenije.

 

V vseh letih poslovanja uspešno sodelujemo s številnimi podjetji, organizacijami, občinami, skladi (razpisi), zvezami, sindikati, zadrugami, zbornicami, zavarovalnicami, SPIZ-om, ki so nam že zaupali svoja sredstva, mi pa smo jih kot hranilniška hiša znali in tudi odlično oplemenitili.

 

Dokazali smo, da je možno obstati v slovenskem bančnem prostoru navkljub vse močnejšemu konkurenčnemu okolju in vedno večjih zahtevah komitentov. Številne ovire in omejitve, ki so nas v prvem desetletju omejevale pri poslovanju, so s sprejemom nove bančne zakonodaje in prilagoditvijo evropski uniji odpadle, tako, da danes lahko trdimo, da Hranilnica LON nudi vse bančne storitve kot ostale banke v Sloveniji.


pixel
pixel
pixel